Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 529.     Från sida 529 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

Oavsett vilket motiv mannen har, så har han lagt en fruktansvärd stötesten i sin hustrus väg, som kan hindra henne från att vinna seger. Om överlåtelsen görs till barnen kan resultatet bli lika skadligt. Gud känner hans motiv. Om han är självisk och har gjort överlåtelsen för att dölja sin girighet och skaffa sig en ursäkt för att slippa göra något för att främja Guds verk, kommer det helt säkerhet att resultera i himlens förbannelse. Gud läser hjärtats syften och uppsåt och han prövar människornas barns motiv. Hans starka och synliga ogillande kanske inte visar sig på samma sätt som i Ananias och Safiras fall, men till slut kommer straffet inte att bli mildare än det som de fick. Genom att försöka bedra (530) människor ljög de för Gud. ”Den som syndar ska dö.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.