Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 530.     Från sida 530 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

Sådana människor kan inte bestå i domen bättre än den man som fick en talent och gömde den i jorden. När han kallades att göra räkenskap anklagade han Gud för att vara orättvis. ”Herre, jag visste att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Och jag var rädd och gick bort och gömde din talent i jorden (där Guds verk inte kunde få någon nytta av den.) Se, här har du det som är ditt.” Gud sa: ”Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har de tio talenterna.” … ”Och kasta den oduglige tjänaren i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.” Denne man var rädd för att Herren skulle dra nytta av värdestegringen av hans talent.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.