Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 530.     Från sida 530 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

Jag såg att det är många som har slagit in sin talent i en duk och gömt den i jorden. De verkade tycka att varje öre som de investerat i Guds verk är förlorat för alltid. För dem som känner det så, är det också så. De kommer inte att få någon belöning. De ger motsträvigt, bara för att de känner sig tvingade att göra något. Gud älskar en glad givare. De som inbillar sig att de kan överföra sitt ansvar till hustru eller barn, är bedragna av fienden. Att överlåta sina tillgångar kommer inte att minska deras ansvar. De är ansvariga för de pengar som himlen har anförtrott i deras händer och de kan inte på något sätt befria sig själva från detta ansvar, förrän de befrias genom att ge tillbaka till Gud det som han har anförtrott dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.