Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 90. 531.     Från sida 531 i den engelska utgåva.tillbaka

Att lämna över ansvaret

Det är världsliga begär som förstör sann gudsfruktan. Kärlek till världen och det som är i världen skiljer oss från Fadern. Längtan efter jordisk vinning tilltar bland dem som påstår sig vänta på vår Frälsares snara återkomst. Köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda behärskar även bekännande kristna. Girigt strävar de efter det som är i världen, och många kommer att sälja det eviga livet för ohelig vinning.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.