Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 96. 549.     Från sida 549 i den engelska utgåva.tillbaka

Livförsäkringar

Jag blev visad att sabbatsfirande adventister inte borde engagera sig i livförsäkringar. Detta är en affärsverksamhet med världen som Gud inte gillar. De som engagerar sig i denna verksamhet allierar sig med världen, medan Gud kallar sitt folk att komma ut från den och skilja sig från den. Ängeln sa: Kristus har köpt er genom att offra sitt liv. (550) "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva? För ni är dyrt köpta. Så förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande, vilka tillhör Gud." "För ni har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, som är vårt liv, uppenbaras, då ska också ni uppenbaras med honom i härlighet." Här har vi den enda livförsäkringen som himlen godkänner.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.