Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 96. 550.     Från sida 550 i den engelska utgåva.tillbaka

Livförsäkringar

Satan kommer ständigt med nya lockelser för Guds utvalda folk, för att dra deras tankar bort från det allvarliga arbetet med att förbereda sig för det som mycket snart ska hända. Han är i alla avseenden (551) en bedragare, en skicklig förförare. Han klär sina planer och snaror i ljus lånat från himlen. Han frestade Eva att äta av den förbjudna frukten genom att få henne att tro att det skulle ge henne stora fördelar. Satan leder sina redskap att presentera olika uppfinningar och patenträttigheter eller andra företag, för att sabbatsfirande adventister som har bråttom med att bli rika, ska falla för frestelsen, bli intrasslade och skapa mycket bekymmer för sig själva. Han är klarvaken och flitigt sysselsatt med att ta världen till fånga, och genom världsliga människor erbjuder han ständigt behagliga, spännande upplevelser för att få de obetänksamma som bekänner sig till sanningen, att förena sig med världens barn. Ögonens begär, längtan efter spänning och behaglig underhållning, är frestelser och snaror för Guds folk. Satan har många fint vävda, farliga nät som han får att se oskyldiga ut, men som han skickligt lägger ut för att förtrolla Guds folk. Han använder trevliga föreställningar, underhållning, föreläsningar i frenologi och en oändlig variation av nya projekt som är ämnade att få Guds folk att älska världen och de ting som är i världen. Genom denna förening med världen försvagas tron, och pengar som borde investeras i spridandet av sanningen för vår tid, överförs till fiendens led. Genom dessa olika kanaler tömmer Satan på ett skickligt sätt Guds folks plånböcker, och därför vilar Guds misshag över dem.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.