Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 97. 551.     Från sida 551 i den engelska utgåva.tillbaka

Sprid trycksakerna

Jag har blivit visad att vi inte gör vår plikt när det gäller att dela ut små trycksaker gratis. Det finns många uppriktiga människor som skulle kunna förmås att ta emot sanningen enbart genom dessa medel. Om det på varje exemplar av dessa små traktater fanns en annons med våra publikationer och information om var man kan få tag i dem, (552) skulle detta öka spridningen av de större publikationerna och Review, Instructor och Reformer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.