Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 97. 552.     Från sida 552 i den engelska utgåva.tillbaka

Sprid trycksakerna

Dessa små traktater på fyra, åtta eller sexton sidor kan man skaffa sig för en struntsumma, från en fond som upprättats genom donationer från människor som bryr sig om Guds verk. När du skriver till en vän kan du bifoga en eller flera, utan att portot blir högre. När du möter människor på tåget, på båten eller på hållplatsen, som verkar vara intresserade, kan du ge dem en traktat. Dessa traktater borde inte spridas planlöst just nu, som höstlöv, utan borde med förnuft och gratis ges till dem som man tror skulle sätta värde på dem. På så sätt kommer vi att göra reklam för våra publikationer och förlaget på ett sätt som kommer att göra stor nytta.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.