Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 24. 221.     Från sida 221 i den engelska utgåva.tillbaka

De ungas faror och uppgifter

Riktat till två unga män.
Förra december blev jag visad ungdomars faror och frestelser. Fader O´s två yngsta söner behöver bli omvända. De behöver dö bort ifrån jaget varje dag. Paulus, den trogne aposteln, hade dagligen en ny erfarenhet. Han säger: ”Jag dör varje dag.” Detta är just den erfarenhet som dessa unga män behöver. De löper risk att förbise nuvarande plikter och att försumma den utbildning som är nödvändig för verkliga livet. De betraktar boklig utbildning som det enda viktiga att ägna sig åt för att få framgång i livet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.