Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 24. 226.     Från sida 226 i den engelska utgåva.tillbaka

De ungas faror och uppgifter

Det som ni sår kommer ni också att få skörda. Dessa unga män håller nu på att så. Varje handling i deras liv, varje ord som uttalas är ett gott eller ont frö. Så som fröet är, så kommer skörden att bli. Om de hänger sig åt häftiga, vällustiga och förvända lidelser eller ger efter för aptiten eller deras ohelgade hjärtans böjelser, om de utvecklar stolthet och felaktiga principer och ägnar sig åt trolösa och utsvävande vanor, kommer (227) de att få bärga en riklig skörd av ånger, skam och förtvivlan.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.