Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 24. 222.     Från sida 222 i den engelska utgåva.tillbaka

De ungas faror och uppgifter

Dessa unga män borde tänka på att de kommer att bedömas i förhållande till alla förmåner som de haft glädje av, att de är ansvariga för hur de utnyttnat sin tid och noga måste redovisa hur de utvecklat sina förmågor. De kanske frågar: Ska vi inte ha något roligt eller några fritidssysselsättningar? Ska vi arbeta, arbeta, arbeta, utan omväxling? Alla nöjen som de kan ta del av och som de uppriktigt kan be Gud (223) välsigna, kommer inte att vara skadliga. Men varje förströelse som minskar förmågan till enskild bön, från andakt hemma eller från att ta del i bönemöten är inte säker utan farlig. Omväxling från mycket ansträngande fysiskt arbete kan vara nödvändigt ett tag, för att de sedan ska kunna arbeta igen och lyckas ännu bättre i sina ansträngningar. Men fullständig vila behöver inte vara nödvändig, eller ens ge det bästa resultatet vad det gäller deras fysiska styrka. De behöver inte, även om de är trötta av en typ av arbete, slösa bort sin dyrbara tid. De kan då försöka göra något som inte är lika tröttande men som är till välsignelse för deras mor och deras systrar. När de minskar deras bekymmer genom att själva ta på sig de tyngsta bördorna kan de hitta förströelser i enlighet med de rätta grundsatserna, som ger dem verklig glädje och deras tid kommer inte att slösas bort med ytligheter eller självisk njutning. Deras tid kan alltid utnyttjas väl och de kan ständigt bli uppiggade av variation trots att de förvaltar tiden så att varje stund blir till nytta för någon

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.