Vittnesbörd för Församlingen Band 3 kapitel 24. 223.     Från sida 223 i den engelska utgåva.tillbaka

De ungas faror och uppgifter

Ni har trott att det allra viktigaste var att få en vetenskaplig utbildning. Det ligger ingen dygd i okunnighet och kunskap kommer inte nödvändigtvis att hämma den kristna tillväxten. Om ni söker den på rätta grunder, har det rätta syftet och känner ert ansvar inför Gud att använda era förmågor för att göra gott mot andra och ära honom, då kommer kunskaper att hjälpa er att nå detta mål. De kommer att hjälpa er att bruka de krafter Gud har gett er och att använda dem i hans tjänst.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.