Vittnesbörd för Församlingen kapitel 4. 293.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Bön för de sjuka

(Testimonies 2, s. 150)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.