Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 12. 50.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Följ Kristus!

Ledarna och arbetarna inom våra sabbatsskolor ha ett mycket viktigt och stort arbetsfält att sköta. De behöva den helige Andes dop, så att de må kunna använda de allra bästa metoder och följa de allra bästa planer, på det att deras verk må lyckas helt igenom. Herren vill stå dem bi i deras strävanden; ty de unga äro köpta med Guds enfödde Sons blod. Herren älskar dessa unga och gav sin Son i döden, "på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv" (Joh. 3: 16).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.