Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 12. 50.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Följ Kristus!

Mycket upplysningsarbete finnes att utföra. Lärarna höra ofta bedja för och med barnen och de unga, för att de skola "se Guds lamm, som borttager världens synd". De böra lära de Unga att inse sitt ansvar inför Gud och hjälpa dem att förstå, vad Kristus fordrar av dem. Tag i bruk varje inflytande, som du på något möjligt sätt kan betjäna dig av, för att intressera dem för den Heliga skrift. Verka för deras själar, så att de själva kunna bli nitiska arbetare, som bruka sina pund till att dela med sig åt andra av det som de själva fått.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.