Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 13. 54.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ingen framgång utan Guds Ande.

Inom sabbats skolans verksamhet finnes det ett vidsträckt fält, som måste arbetas på med den största flit, nämligen detta att inspirera de unga ibland oss till att överlämna sig helt åt Gud, så att han kan bruka dem i sin tjänst. I våra sabbatsskolor böra finnas nitiska, trofasta arbetare, som med vaken blick kunna lägga märke till vilka som äro påverkade av den helige Ande och som kunna samarbeta med Guds änglar i att vinna själar för Kristus. Sabbatsskolans arbetare äro betrodda med ett heligt ansvar, och sabbatsskolan bör vara en plats, där män och kvinnor, ungdomar och barn kunna genom en levande förening med Gud undervisas så, att de kunna bli en styrka och en välsignelse församlingen. De böra hjälpa församlingen framåt och uppåt, så långt det står i deras makt, i det de själva gå från kraft till kraft.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.