Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 14. 59.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kärleken är den dragande kraften.

Ett rätt hopp och en rätt längtan kan inplantas i varje människosjäl, och de unga kunna alla ledas till att se det sköna i att vandra helighetens väg. I varje enskilt fall kan det bli nödvändigt att följa olika riktlinjer vid behandlingen av de unga, så att de må kunna undervisas, utvecklas och fullkomnas så, att de var för sig kunna göra den största nyttan i livet. Hur få äro ej de som förstå, vilket värde de pund ha, som Gud givit dem! Hur många föräldrar förstå väl sanningen av att en full utveckling av sinne och hjärta endast kan äga rum där en levande förbindelse finnes med honom, som är all visdoms, krafts och helighets källa? Sanningen är utan gränser, och den, vars sinne upplyses och ledes av Guds Ande, skall gå från kraft till kraft, och finna att hans stig bliver allt klarare och klarare, tills slutligen solen står i sin middagshöjd.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.