Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 14. 62.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Kärleken är den dragande kraften.

Barnens omgivning bör vara den allra bästa vad inflytanden och sällskap angår. De föräldrar, som i gudsfruktan och kärlek vilja fylla sin plikt, komma att vara ytterst noga med att ge akt på varje ord, de uttala, så att de icke senare, när barnen börja taga efter dem i sitt tal, skola få höra sådana ord användas, som skola vålla dem sorg och smärta. De skola avhjälpa barnens svagheter, okunnighet och brister genom en hög moralisk undervisning, så att dessa kunna växa upp starka i renhet och med väl inrotade vanor, som skola bidraga till att skänka dem hälsa och lycka. Genom en sådan uppfostran skola de inhämta den kunskap, som hos dem skall utveckla en stark och väl balallserad karaktär.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.