Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 2. 5.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Till ledare och lärare i sabbatsskolan.

Vägen till framgång.
Det finn:s mycket allvarligt arbete att utföra inom våra sabbatsskolor, och de som ha ledningen om hand, böra arbeta med förstånd och takt. Det är en krävande och betydelsefull uppgift att ha med människosinnet att arbeta, att kunna efterlämna riktiga intryck och giva karaktären dess rätta daning. Den är en förståndig lärare, som söker få eleven att själv använda sina krafter och sitt förstånd i stället för att ständigt söka ge så mycket upplysningar som möjligt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.