Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 2. 6.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Till ledare och lärare i sabbatsskolan.

När arbetarnas hjärtan äro i harmoni med Kristus, och när han bor i dem genom en levande tro, skola de ej hålla hälften så långa tal eller utvisa hälften av den klyftighet, som några! nu göra; men vad de skulle säga i all enkelhet och i kärlek skulle tala till hjärtat, och de skulle komma i ett innerligt samförstånd med lärarna, eleverna och församlingsmedlemmarna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.