Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 3. 12.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Sabbatsskolans inflytande.

Guds ord må lära dem, att alla, som skola ingå i himmelen, måste hava en fullkomlig karaktär; ty endast därigenom kunna de möta sin Herre i frid. Många barn och unga människor visa genom sitt ansiktsuttryck sin karaktär. De bära sin levnadshistoria med sig i sina anletsdrag. En sann Guds arbetare bör delgiva barnen en god, ren och kristlig karaktär, vilken sedan kommer att visa sig i deras ansiktsdrag, ty dens ansikte, som har Kristus boende i hjärtat, skall uttrycka förfining, renhet, frid och kärlek. I andras ansikten kan man få se en helt annan karaktär uttryckt: egoism, list, bedrägeri och avund ha där lämnat spår efter sig. Hur svårt är det ej för sanningen att prägla hjärtat och ansiktsuttrycket hos sådana människor! . . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.