Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 5. 24.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Föräldrarnas och lärarnas ansvar.

Kristi undervisning till Israds barn från molnstoden pekar just på föräldrarnas plikter och är varken oklar eller svår att förstå. Denna undervisning är given oss till förmaning och gagn. "Så skolen I nu lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert sinne, och I skolen binda dem såsom ett tecken på eder hand, och de skola vara såsom ett märke på eder panna" (5 Mos. 11: 18). Vid varje arbete, som deras händer utförde skulle de minnas Herrens befallning. Den skulle bindas på deras händer, icke bokstavligen, men så att den skulle öva inflytande över varje handling i deras liv. Den skulle vara såsom ett märke på deras panna. Deras sinne skulle hålla sig till sanningen i Guds befallningar, och de skulle låta sig ledas av grundsatserna i dem. "Och I skolen lära edra barn dem, i det att du talar om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp; och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar; på det att I och edra barn mån länge få bo i det land som Herren med cd har lovat edra fäder att giva dem, lika länge som himlen välver sig över jorden" (5 Mos. 11: 19-21) . . .

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.