Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 5. 25.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Föräldrarnas och lärarnas ansvar.

Lär dig tillbakadragenhet och ödmjukhet.
Den anvisning angående Israels barns undervisning, som Guds Son gav Moses är lika nödvändig nu som den var då, och vår tids fäder och mödrar böra giva akt på den lika noga som Israels barn fordom. Önska vi se det resultat, som Gud har sagt skola bli frukten av att följa hans väg, så måste kristendomen inflätas i allt, som hör till livet i hemmet. Stolthet, övermod och brist på tillbakadragenhet äro karaktärsdrag, som känneteckna nutidens barn, och de äro en vår tids förbannelse. När jag ser dessa frånstötande och ej alls kristliga karaktärsdrag framträda på alla håll och samtidigt ser, att föräldrarna och lärarna göra allt de kunna för att framhålla barnens duktighet och framgång, gör det ont i mig; ty jag vet, att detta är just motsatsen till det tillvägagångssätt man skulle använda.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.