Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 6. 34.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Behovet av sann gudsfruktan i våra sabbatsskolor.

I sabbatsskolan bör utföras mycket personligt arbete. Nödvändigheten av sådant arbete blir ej beaktad så, som den borde bli. .Med hjärtat fyllt av tack för den Guds kärlek, han blivit delaktig av, bör läraren arbeta med ömhet och allvar för sina elevers omvändelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.