Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 39.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Sanningen bör undersökas punkt för punkt; ty Guds sanning är utan gräns och i studiet av den böra både lärarna och eleverna visa det mest levande intresse för att komma till kunskap om, vad Gud sagt. I åratal har Guds röst bjudit oss: "Undersök, undersök, undersök!" Sätt dig noga in i varenda sanningspunkt, så att du själv kan ha en personlig förvissning om, vad som är sanning och vad som är villfarelse. Eleverna böra få undersöka på egen hand, så att de må lära känna Guds djuphet. Detta arbete bör utföras i Kristi anda. Intet band får läggas på eleverna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.