Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 40.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Under studiet av den Heliga skrift ha vi stort behov av ett ödmjukt sinne och ett botfärdigt hjärta och av att söka Gud allvarligt. De som komma med en saktmodig ande, sökande sanningen, skola i sitt sökande få hjälp av Guds änglar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.