Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 40.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Herren skall skaffa män till att föra sanningens budskap till världen och till hans folk. Om de som bekläda ansvarsfulla poster, icke gå fram, när Guds försyn öppnar vägen, och förkunna det budskap som lämpar sig efter tidens krav, så skall varningens ord överlåtas åt andra, som skola fullfölja sitt kall med trohet. T. o. m. mycket unga kristna skola bli kallade till att "ropa med full hals, utan återhåll" (Jes. 58: 1).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.