Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 40.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Vad verket mest behöver är gudhängivna unga män och kvinnor, som känna ett personligt ansvar för dess framgång och som vilja samarbeta med Guds redskap för att sprida ljus i världens moraliska mörker.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.