Vittnesbörd för sabbatsskolan kapitel 8. 40.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

Ett hjärtats förändring hos både lärare och elever.

Många, som bekänna sig vara kristna, tro ändock blott till hälften på Guds ord. De studera icke ordet med allvar utan slösa i stället bort sin dyrbara tid med att läsa romaner och äventyrsböcker. En blott och bart förståndsmässig insikt i Guds ord skall ej kunna åstadkomma någon förändring i vårt liv, ty livet bestämmes av hjärtats tillstånd. När lärarna i sabbatsskolan givit undervisning om de yttre tecknen på Guds närvaro i hjärtat, så är detta blott början av deras arbete och de böra icke avbryta sin verksamhet, förrän de fått bevis på att Guds befallningar fått en plats icke blott i elevernas förstånd, utan att de även blivit inristade i deras hjärtan.
(S. S. W., april 1892.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.