Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 1. 5.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

l. Guds grundsatser - upphöjda över alla mänskliga förordningar. Apg.4:19; 5:29.

a) Sanningens och religionsfrihetens fana, som svajade över grundläggarna av den evangeliska församlingen och över ålla Guds vittnen under de förflutna århundradena, har blivit överlämnad åt oss, som kämpa i den sista stora striden. Ansvaret för denna stora gåva vilar på dem, som Gud välsignat med stort ljus i hans ord. Vi måste anamma hans ord såsom den högsta auktoriteten i allt. Vi måste erkänna den värdsliga regeringsmakten såsom förordnad av Gud inom vissa gränser. Men när dess fordringar komma i strid med Guds fordringar, måste vi lyda Gud mer än människor. Guds ord måste uppböjas över alla mänskliga lagar. Ett ”Så säger Herren" får ej åsidosättas för ett ”Så säger staten.” Kristi krona måste upphöjas över alla jordiska regenters kronor. - Apostlagärningarna, s. 67-68.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.