Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 1. 5.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

l. Guds grundsatser - upphöjda över alla mänskliga förordningar. Apg.4:19; 5:29.

b) David hade erhållit sin makt av Gud, men han skulle utöva den blott i överensstämmelse med den gudomliga lagen. När han befallde någon att göra något, som var stridande mot Guds lag, så syndade den som lydde honom. ”Den överhet; som finnes, är förördnad av Gud”, men vi skola icke lyda den i något, som strider mot Guds lag. Aposteln Paulus framställer i sitt brev till korintierna den grundsats, vilken borde utgöra ledning för oss. Han säger: ”Varen mina efterföljare, såsom ock jag är Kristi.” Patr. och Prof., s. 783.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.