Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 11. 108.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

III. Modet . - Rom. 12:2; Jes. 3:16-24.

Mycket penningar ha utgivits för band och spetsar, för hattar, för kragar och för andra onyttiga saker, som brukas för att pryda kroppen med, medan Jesus, ärans konung, som gav sitt liv för att förlossa oss, bar en törnekrona. p å detta sätt var vår Mästares heliga huvud prytt. Han var ”en smärtornas man, och förtrogen med lidandet”. ”Han blev sargad för våra överträdelser och slagen för våra missgärningar; näpsten lades på honom, att vi skulle ha frid, och genom hans sår blevo vi helade.” Jes.53:3-5. Likväl kunna samma personer, som säga sig vara tvagna i Jesu blod, som utgöts för dem, kläda och utstyra sina stackars förgängliga kroppar och våga kalla sig efterföljare till den helige, självförsakande, ödmjuke förebilden. O, att alla kunde se det som Gud ser det. och har visat det för mig!

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.