Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 11. 109.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

III. Modet . - Rom. 12:2; Jes. 3:16-24.

Herren skall ha ett folk, som tydligt visar att det är skilt från världen. Och Gud anser dem icke längre för sina barn, när de önska att efterapa världens moder och, icke övervinner detta begär. De äro världens och mörkrets barn. De önska att likna världen så mycket som möjligt; och de, som säga, att de ha iklätt sig Kristus, ha i verkligheten därigenom avlagt honom och visa att de äro främlingar för Guds nåd och den milde och ödmjuke Jesus. Om de hade gjort sig kända med honom, skulle de vandra honom värdiga i allting. - Andl. erfarenh., s. 196-202. Test., Vol. 1, p. 131-137.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.