Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 11. 109.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

III. Modet . - Rom. 12:2; Jes. 3:16-24.

d) En dag av hjärtslitande ångest ligger framför oss. Det blev visat mig, att skarpa vittnesbörd skulle bliva givna, och att de, som vilja akta på Herrens hjälp, skola undfå hans välsignelse. Men sabbatshållare ha ett verk att utföra: Det visades mig, att krinoliner äro en styggelse, och att envar sabbatshållares exempel skulle vara en anklagelse mot dessa löjliga moder, vilka blott äro en täckmantel för synden, och som härstamma från ett hus i Paris med dåligt rykte. Personer blevo visade mig, som förakta undervisningen, till och med då den kommer från himmelen. De skola komma med en eller annan ursäkt för att kunna kringgå det skarpaste vittnesbörd, och trots allt det ljus, som har givits, bära de krinoliner, emedan det är modernt, och våga att taga på sig följderna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.