Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 11. 110.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

III. Modet . - Rom. 12:2; Jes. 3:16-24.

Profetian i Jes. 3:dje kap. framställdes för mig såsom tillämplig på dessa sista dagar. Förmaningarna äro givna till Sions döttrar, som endas t tänka på modet och sitt utseende. Läs vers 2:5: "Dina män skola falla för svärd och dina hjältar i krig.” Det blev visat mig, att detta skriftställe skall gå i bokstavlig uppfyllelse. Unga män och kvinnor, som bekänna sig vara kristna, men icke äga någon kristlig erfarenhet och icke burit några bördor eller känt något personligt ansvar, skola bliva prövade. De skola ropa i stoftet och längta efter en erfarenhet, i Guds ting, som de så länge försummat att erhålla. Kriget upplyfter hjälmen på pannan; o Gud; beskydda nu ditt folk. - Test., Vol. l, p. 269-270.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.