Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 12. 110.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

VI. Politik Rom. 13: 1-7; l Petr. 2:13-14; Joh. 18:36.

a) Mycket snart komma bland främmande nationer strid och förtryck att utbryta med en styrka, som I nu icke kunnen föreställa eder. Det är nödvändigt för eder att förstå, huru viktigt det är att bliva känd med Gud i bönen. När I haven förvissningen om att han hör eder, kunnen I också vara glada i trång mål; I kommen icke att giva rum för förtvivlan, emedan I erfaren Guds krafts livgivande inflytande på edra hjärtan. Vad vi behöva, är sanningen. Ingenting kan intaga dess plats - denna heliga, högtidligt allvarliga sanning - som skall sätta oss i stånd att bestå i prövningen, som också Kristus bestod i den. - Leben und Wirken, s. 479-480.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.