Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 12. 111.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

VI. Politik Rom. 13: 1-7; l Petr. 2:13-14; Joh. 18:36.

Vi få icke på något sätt sätta våra grundsatser på spel, i det vi hängiva oss åt meningar och fördomar, som vi kanske omhuldat, innan vi förenade oss med Guds folk. Vi ha låtit upptaga oss i Herrens här och skulle icke kämpa på fiendens utan på Kristi sida, där vi i känslor, handlingar, ande och gemenskap kunna bilda ett förenat helt. De, som i sanning äro kristna, äro grenar i det sanna vinträdet och skola frambringa samma frukter som detta; de komma att handla i harmoni med varandra och i kristlig gemenskap. De bära icke några politiska kännetecken, utan Kristi tecken.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.