Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 12. 112.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

VI. Politik Rom. 13: 1-7; l Petr. 2:13-14; Joh. 18:36.

Vad skola vi då göra? Låta de politiska frågorna vara. ”Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med. mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?" 2 Kor. 6:14-15. Vad kunna dessa båda partier ha gemensamt? Det kan ingen förbindelse och intet gemensamt finnas mellan dem. – Gospel Workers, p. 391-392. Dien. d. Evgl., s. 345-347.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.