Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 12. 112.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

VI. Politik Rom. 13: 1-7; l Petr. 2:13-14; Joh. 18:36.

d) Åter och åter blev Kristus ombedd att avgöra lagliga och politiska frågor; men han avslog att inblanda sig i timliga angelägenheter. Han stod här på jorden som huvudet för det stora andliga riket, som han var kommen att upprätta - rättfärdighetens rike. Hans lära förklarade tydligt de förädlande, helgande grundsatser, som regera detta rike. Han visade att rättfärdighet, barmhärtighet och kärlek äro de ledande krafterna i Jehovas rike. - Test., Vol. 9, p. 218. Gospel Workers, p. 396. Dien. d. Evgl., s. 351.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.