Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 15. 123.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

d)Vid avslutningen av sitt verk skall Gud använda män, som de ledande bröderna skola stöta från sig såsom odugliga att arbeta i Herrens verk. - Review and Herald, 9 febr. 1885

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.