Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 15. 121.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

När ofruktbara träd, som endast utgjort en börda för jorden, huggas ned, när skaror av falska bröder skilja sig från de sanna, då skola de dolda bliva uppenbara och med fröjderop förena sig under Kristi banner. De, som vara rädda och hyste fruktan, skola öppet förklara sig för Kristus och för hans sanning. De svagaste och mest tveksamma ,i församlingen skola bliva som David - villiga att handla och att våga. Ju mörkare natten är för Guds folk, desto klarare lysa stjärnorna. Satan skall plåga de troende häftigt, men i Jesu namn skola de bliva mer än segervinnare. Då skall Kristi församling framträda: skön såsom månen, klar så som solen och förskräcklig såsom härskaror.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.