Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 15. 122.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

När det allt ödeläggande gisslet skall gå över jorden och Jehovas lada renas med kastskoveln, skall Gud vara en hjälp för sitt folk. Satans segertecken må lyftas högt, men de trognas och heligas tro skall icke slås ned.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.