Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 15. 122.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Trogna vittnen i avfallet. Jes. 58:1; Upp. 12:17; 14:12; 3:19-20.

Det är blott få verkligt heliga män bland oss. Få, som ha kämpat och segrat i kampen mot det egna jaget. Verklig omvändelse är en avgörande förändring av känslor och bevekelsegrunder; den är ett helt övergivande av världsliga förbindelser; man skyndar sig bort från deras andliga atmosfär och drager sig tillbaka från den makt, som behärskar deras tankar; meningar och inflytande. - Test., Vol. 5, p. 80-82.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.