Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 16. 125.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

V. Faran av att förkasta ljuset. Ef. 5:10. 2 Kor. 13: 5.

Ingen har sagt, att vi skola finna fullkomlighet i en människas forskningar, men ett vet jag, att våra församlingar hålla på att förgås av brist på undervisning angående rättfärdiggörelse genom tron på Kristus och liknande sanningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.