Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 16. 125.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

V. Faran av att förkasta ljuset. Ef. 5:10. 2 Kor. 13: 5.

b) När en ny lärosats uppstår, som icke överensstämnar med våra meningar, borde vi gå till Guds ord, söka herren i bön och icke giva fienden någon anledningar att komma in med misstanke och fördom. Vi borde aldrig tillåta den ande komma fram, som förmådde prästerna och de skriftlärde att anklaga världens Frälsare. De klagade över att han förvirrade folket, och de önskade, att han skulle låta dom vara i fred, ty han förorsakade svårigheter och strid. Herren sender oss ljus för att se, vilken andes barn vi äro. Vi må icke bedraga oss själve. - Gospel Workers; p. 301-302. Dien. D. Evgl. S 267

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.