Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 2. 2.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.