Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 2. 6.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

a) Må ingen vara förmäten, att riva ned vår tros grundfäste - den grund, som lades i begynnelsen av vårt verk genom forskande i Guds ord under bön och genom uppenbarelser. På denna grund ha vi byggt över 50 (nu över 95 år) år. Människorna må tänka, att de ha funnit en ny väg och kunna lägga en starkare grund än den, som redan är lagd, men det är ett stort bedrägeri. ”En annan grund kan ingen lägga än den, som är lagd.” Många ha i den förflutna tiden företagit sig att bygga upp en ny tro och antaga nya grundsatser. Men huru länge bestod deras byggnad? Den störtade snart samman, ty den var inte grundad på hälleberget. Gospel-Workers, p. 307. - Dien. d. Evangl., s. 272.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.