Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 2. 3.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

2. Guds folks grundsatser äro oföränderliga. Ps. 89:35.

3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.