Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 3. 7.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.

a) Ingen kan intaga en neutral ståndpunkt. Det finns ingen mellanklass av människor, som varken älskar Gud eller tjäna fienden till all orättfärdighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.