Väckelse och reformation bland adventfolket kapitel 3. 7.     Från sida i den engelska utgåva.tillbaka

3. Den enskildes bestämda ställning till detta budskap. Matt. 6:24.

b) Men satan är icke den enda arbetare, genom vilken mörkrets rike "befordras. Var och en, som uppfordrar till synd, är en förförare. Var och en, som efterhärmar den store" bedragaren, blir hans hjälpare. Var och en, som genom sitt inflytande understöder ett ont verk, förrättar slavtjänst åt satan. - Vittnesb, , s. 108.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.